НОВИНИ


Закъсняло посещение на добра воля


На 14 март 2018 г. Домът на хумора и сатирата посрещна г-н Алекс Алексиев – син на българския художник, издател и карикатурист Райко Алексиев. Повод за това посещение бе изложбата с оригинални творби на Райко Алексиев от музейния фонд, които са изложени във връзка със 125 от рождението на карикатуриста.

По метеорологични причини г-н Алекс Алексиев не успя да присъства на официалното откриване на изложбата, но, макар и с леко закъснение, осъществи лична среща с директор Маргарита Доровска, бе подробно запознат с презентацията на г-жа Венета Козарева, разгледа карикатурните изложби и изложбите, посветени на Кристо и Жан-Клод, сподели спомени от нелеката съдба на семейството си и изрази желание за едно по-пространно представяне на творчеството на баща си Райко Алексиев в Дома на хумора и сатирата, заедно с представяне на свои книги.

14.03.2018


ОБЯВА

Най-забавният музей в България търси амбициозен и креативен специалист в областта на връзките с обществеността.
Домът на хумора и сатирата в Габрово е уникален музей с международен профил, създаден през 1972 година. Мотото ни – „Светът е оцелял, защото се е смял”, отдавна се е превърнало в популярна сентенция. Мисията ни е да подкрепяме, събираме, изучаваме и популяризираме хумора и сатирата в различни области на изкуството и културата. Всяка нечетна година организираме биенале на хумора и сатирата с фокус върху карикатура и визуални изкуства.
Търсим специалист в областта на връзките с обществеността, който да се присъедини към екипа ни и да ни помогне в комуникацията с публики и партньори. Той или тя трябва:

Да притежава отлични умения за планиране и реализиране на комуникационни кампании в различни комуникационни канали;
Да умее да изготвя текстове и медийно съдържание, представящо дейността на музея;
Да има отлични езикови, вербални и редакторски умения и умения за творческо писане;
Да комуникира с медиите в проактивни и реактивни комуникационни ситуации;
Да изгражда и развива мрежа от медийни партньори, да познава медийната среда на национално ниво в областта на културата и свободното време;
Да има добри познания и интерес за развитие в областта на дигиталните комуникации;
Да има добро познаване на социални медии, онлайн публикуване и умения за анализ;
Да има опит в планиране на медийни събития;
Релевантно висше образование – връзки с обществеността, журналистика, маркетинг, специалности в областта на науките за човека и обществото;
Много добро владеене на чужд език;
Интерес към световните практики в областта на музейния PR.

В допълнение към опита и уменията търсим:

Отлични междуличностни умения и умения за работа в екип;
Внимание към детайла и изчерпателност;
Способност да инициира самостоятелно дейности;
Умение за работа под напрежение и ефективно управление на времето;
Способност да анализира и решава проблеми самостоятелно и в сътрудничество с останалите членове на екипа.

Необходими документи за кандидатстване:
- Мотивационно писмо, представящо досегашния опит и интереса на кандидата към настоящата позиция;
- Професионална автобиография (CV);
- Документ за владеене на чужд език – дипломи, сертификати (ако притежава такива);
- Портфолио или отделни материали от проведени комуникационни кампании;
- Копие от документи, удостоверяващи професионален опит.

Краен срок за кандидатстване: 5 март 2018 г.

Документи се подават по електронна поща на адрес press@humorhouse.bg или на място в деловодството на Музея.
Повече информация можете да получите на телефон 0879 987 118.

27.02.2018
П Р О Г Р А М А
м.март 2018

1 март
17:00 ч. - "125 години от рождението на Райко Алексиев" - изложба от фонда на Дома на хумора и сатирата

3 март
11:00 и 14:00 ч. - Екскурзоводна обиколка и прожекция към изложбите "Кристо и Жан-Клод. Проекти" и "Роден в Габрово".

4 март
11:00 и 14:00 ч. - Екскурзоводна обиколка и прожекция към изложбите "Кристо и Жан-Клод. Проекти" и "Роден в Габрово".

5 март
11:00 и 12:30 ч. - "Директен полет Габрово-Брюксел" - детско творческо ателие (състезание за изработване на самолети и ракети от хартия)

10 март
11:00 и 12:30 ч.- Детско творческо ателие (съпътстваща програма към изложбите "Кристо и Жан-Клод. Проекти" и "Роден в Габрово")
14:00 ч. - Екскурзоводна обиколка и прожекция към изложбите "Кристо и Жан-Клод. Проекти" и "Роден в Габрово"

17 март
11:00 и 12:30 ч.- Детско творческо ателие (съпътстваща програма към изложбите "Кристо и Жан-Клод. Проекти" и "Роден в Габрово")
14:00 ч. - Екскурзоводна обиколка и прожекция към изложбите "Кристо и Жан-Клод. Проекти" и "Роден в Габрово"

18 март
11.00 - 17.00 ч. - Ден на настолните игри (Зала на жирафите) Вход - при желание, дарение за инициативата "Да играем" с цел обогатяване на библиотеката им от настолни игри

24 март
11.00-12.30 ч. - Детско ателие "Завържи" - (съпътстваща програма към изложбите "Кристо и Жан-Клод. Проекти" и "Роден в Габрово")
14:00 ч.- Екскурзоводна обиколка на изложбите „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”
14:30 ч. - Прожекция към изложбите "Кристо и Жан-Клод. Проекти" и "Роден в Габрово"

29 март
17:30 ч. - Откриване на изложбата Радикалните игри на Молеиндустрия
18:00 ч. - "Черни докосвания" - откриване на гостуваща изложба графикатура на проф. Иван Газдов

31 март
18:00 ч. - "Монолог на един шут" - авторски спектакъл на актьора Волен Митев. Вход - при желание, дарение след спектакъла

21.02.2018
ОБЯВА

Музеят „Дом на хумора и сатирата“ търси да назначи обслужващ персонал на следните длъжности:
Информатор - Основни задължения: получава и предоставя информация по телефона и на място за изложби, събития и детски програми в Музея; организира, записва, посреща и планира престоя на индивидуални посетители и групи; работи в координация с екскурзоводния екип за създаване на графици на организираните посещения.
Стажант-екскурзовод – Основни задължения: подготвя, организира и води беседи; предоставя информация на посетителите; подпомага екскурзоводния екип по време на работа на Музея.
Аниматор – Основни задължения: посреща посетители в залата; организира престоя им; подпомага разглеждането и интеракцията с обектите в залата; разказва, обяснява, организира и провежда детски образователни програми.
Помощник техническа поддръжка и поддръжка на сграда – Основни задължения: оказва съдействие при аварии и възстановяване на основните технически системи в Музея; участва при работа с ръчни инструменти и преносими ел.инструменти; участва в процеса на организиране, техническа подготовка и инсталиране на изложби; извършва леки козметични ремонтни дейности / боядисване /; участва в товаро–разтоварни работи.

Изисквания за заемане на длъжностите:
- минимална образователна степен – средно образование / може и без квалификация/;
- умения за работа в екип.

Музеят „Дом на хумора и сатирата“ предлага трудова заетост в рамките на 6 месеца по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 Процедура : Младежка заетост до 29г.

Кандидатите следва да отговарят на посочените изисквания:
1. Регистрирани в Дирекция „Бюро по труда" или лица, на които им предстои регистрация там;
2. На възраст до 29 г.;
3. С постоянен или настоящ адрес в населено място – област Габрово;
4. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.

Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография – европейски формат с актуална снимка.

Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2018 г.

Документи се подават по електронна поща на адрес press@humorhouse.bg или на място в деловодството на Музея.
Повече информация може да получите на телефон 0879 987 118.
Всички одобрени кандидати ще бъдат поканени на кратко събеседване.

16.02.2018
„Сатирата не е за страхливи читатели“, казва хумористът Веселин Зидаров

На 8 февруари от 18.00 ч. в Залата на жирафите в Дома на хумора и сатирата ще бъде представен новият роман на Веселин Зидаров, хуморист и карикатурист от Трявна. Озаглавен „Душевна аритмия“, романът разкрива авторовите прозрения за света, в който живеем под формата на афоризми и карикатури, каламбури, басни, наративи, вицове и приказки. Романът е отличен с Априловска награда за най-добра хумористична книга за 2017 година. Домът на хумора и сатирата е сред съорганизаторите на Априловските награди и за първи път присъжда своя награда.

Името на Веселин Зидаров е често срещано сред участниците в международни конкурси и салони за карикатура. Той е дългогодишен и редовен участник в Международното биенале на хумора и сатирата в изкуството и не за първи път представя творчеството си в Музея. Зидаров говори тихо и никога не натрапва присъствието си, ала карикатурите и афоризмите му оставят трайна следна в съзнанието на онези, които са имали шанса да се сблъскат с тях.

Така, в „Душевна аритмия“ четем мъдрости, до които сигурно не малко хора са достигнали, ала не са съумяли да изкажат запомнящо се: „Човек колкото и да се бори със себе си, не може да се пребори със суетата си“; „Слабата памет на поколенията засилва въображението на историците“; „Като не се обединяваме, масово ще обедняваме“. Острието на сатирикът е насочено към цялото общество - и към тези, които доведоха обикновения човек до безизходно и безнадежно състояние, и към онези, които му позволиха това.

Първата литературна вечер в Дома на хумора и сатирата за 2018 година обещава една приятна среща с чувството за хумор и ирония на Веселин Зидаров.

02.02.2018
ОБЯВА

Домът на хумора и сатирата търси да назначи екскурзовод. Той или тя трябва:
- да има отлични умения за комуникация
- да има чувство за хумор
- да разказва увлекателно
- да е организиран и енергичен
- да владее поне един от езиците: английски, френски или немски език.

Изисквания за заемане на длъжността:
- минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
- образование в областта на науките за човека и обществото;
- компютърна грамотност;
- умения за работа в екип;

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие – свободен текст;
- автобиография – европейски формат с актуална снимка;
- мотивационно писмо;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
- копия от документи удостоверяващи владеене на чужд език (ако разполага с такива)

Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2018г.
Документи се подават по електронна поща на адрес press@humorhouse.bg или на място в деловодството на Музея. Повече информация можете да получите на телефон 0879 987 118.
Очаквани дати за събеседване: 5-9 март.

02.02.2018
Моята ваканция в Дома на хумора и сатирата
Програма за родители и деца


3 февруари /събота/
11:00 ч. - 12:30 ч. - Детско ателие „Пейзаж - колаж“ – част от образователната програма към изложбите „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”(с предварително записване на тел: 066807229; вход 3 лв.). Ателието е подходящо за деца над 7-годишна възраст и семейства.
14:00 ч.- Екскурзоводна обиколка на изложбите „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”
14:30 ч. - Филмова програма:"Кристо на 75", 2010 (автор на филма: Тома Томов) Вход – 3 лв.

4 февруари /неделя/
„Усмивки от екрана” - Ден, посветен на киното за деца
11:00 ч. - “Куче в чекмедже”, 1982, реж. Димитър Петков. 86’
13:00 ч.- „Рицар без броня”, 1965, реж. Борислав Шаралиев, 85’
15:00 ч. - "13-та годеница на принца", 1985, реж. Иванка Гръбчева, 89’
Подходящо за деца и възрастни. (Зала на жирафите, вход – билет за Музея)

6 февруари /вторник/
11:00 – 12:30 ч. - Детско ателие „Подарък за моя мъркащ приятел“ за изработка на играчки за домашните мъркащи любимци. Събитието отбелязва е 17 февруари, световния ден на котката. (С предварително записване, подходящо за семейства; вход: 3 лв.)

8 февруари /четвъртък/
18.00 ч. - Литературна вечер. Гостува хумористът Веселин Зидаров, носител на наградата на Дома на хумора и сатирата за хумористична книга от Априловските награди - 2017

10 февруари /събота/
11:00 ч. - 12:30 ч. - Детско ателие „Пейзаж - колаж“ – част от образователната програма към изложбите „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”(с предварително записване на тел: 066807229; вход 3 лв.). Ателието е подходящо за деца над 7-годишна възраст и семейства.
14:00 ч.- Екскурзоводна обиколка на изложбите „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”
14:30 ч. - Филмова програма: „Изкуството е за двама – Кристо и Жан-Клод“, автор Евгения Атанасова – Тенева, 2010; „Christo от България“, автор Евгения Атанасова – Тенева, 2015 г. (Вход – билет за Mузея)

17 февруари /събота/
11:00 ч. - 12:30 ч. - Детско ателие „Пейзаж - колаж“ – част от образователната програма към изложбите „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”(с предварително записване на тел: 066807229; вход 3 лв.). Ателието е подходящо за деца над 7-годишна възраст и семейства.
14:00 ч.- Екскурзоводна обиколка на изложбите „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”
14:30 ч. - Филмова програма: "Пътят към Портите" (2005) и "Опакованият Райхстаг - 20 години по-късно" (2016) (автор на филмите: Евгения Атанасова-Тенева) Вход – билет за Mузея.

24 февруари /събота/
14:00 ч.- Екскурзоводна обиколка на изложбите „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”
14:30 ч. - Филмова програма: „Мост към Кристо” (2016) (автор на филмите: Евгения Атанасова-Тенева) (2005) Вход – билет за Mузея.

24.01.2018
Конкурс за графичен знак на карнавала в Габрово - 2018
Краен срок - 16:00 ч., 2 февруари 2018


Община Габрово има удоволствието да обяви конкурс за графичен дизайн на карнавала в Габрово, който ще се проведе на 19 май 2018 година. Темата на тазгодишния карнавал е "Габрово - мой малък Брюксел". Пълните условия за участие в конкурса са публикувани на www.gabrovologocarnival.com, а проекти се приемат чрез формата за заявки от 12:00 ч. на 15 февруари до 16:00 ч. на 2 февруари 2018 година. Организаторите на карнавала се надяват провокацията на темата и спецификата на габровския хумор да родят много вдъхновяващи идеи.

18.01.2018
Второ издание на Gabrovo Game Jam
26-28 януари 2018


За втори път Музеят „Дом на хумора и сатирата“ ще се включи в най-голямото световно състезание за разработване на компютърни игри Global Game Jam. От 26 до 28 януари Музеят ще бъде домакин на събитието Gabrovo Game Jam и ще събере на едно място програмисти, художници, аниматори, писатели и любители на настолни и компютърни игри. Групирани в отбори, те ще трябва да разработят компютърна или настолна игра до ниво прототип, след което да я качат в платформата на Global Game Jam. Всяка година организаторите на световното състезание определят тема, върху която се разработват графичните визии на игрите и игровата логика, а тазгодишната тема ще бъде обявена в 17 часа на 26 януари, когато е и официалният старт на хакатона в над 90 държави в света.

Организаторите на Gabrovo Game Jam предвиждат и паралелно събитие за деца, които да разработят настолни игри.

В Дома на хумора и сатирата игрите ще бъдат оценявани от жури в състав Маргарита Доровска, директор на Музея, д-р Светослав Косев, заместник-декан във Факултета по изобразително изкуство към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и д-р Божидар Станчев, експерт по топология на 3D модели, преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Критериите за оценяване са стандартни, но със сигурност онова, което ще донесе бонус на състезателите са сюжети и персонажи в игрите, свързани с Габрово и отличителните черти на габровеца.

Любители и професионалисти на компютърните и настолните игри могат да се регистрират за участие в събитието на www.ggj.unriddle.it , където са посочени всички подробности и условия. Добре дошли са и всички, които предпочитат ролята на публика, разбира се, на цената на входния билет за Музея.

Партньори на Gabrovo Game Jam са Община Габрово, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Технически университет – Габрово, СТЕМО ООД, PhotoPlace club – Габрово и детска градина „Явор“, а спонсорите на събитието – ВЕДА Консулт, Обществен клуб ФУРНА и МИГ- Мирослав Стойчев ЕТ.

15.01.2018
П Р О Г Р А М А
м.янури 2018


6 януари /събота/
14:00 ч. - Екскурзоводна обиколка на изложбите „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”
14:30 ч.- Филмова програма: „Изкуството е за двама – Кристо и Жан-Клод“, автор Евгения Атанасова – Тенева, 2010; „Christo от България“, автор Евгения Атанасова – Тенева, 2015 г. Вход – 3 лв.

13 януари /събота/
11:00 ч. - Детско ателие „Пейзаж-колаж“ - част от образователната програма към изложбите „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”(с предварително записване на тел: 066807229; Вход 3 лв.). Ателието е подходящо за деца над 7-годишна възраст.
14:00 ч.- Екскурзоводна обиколка на изложбите „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”;
14:30 ч. - Филмова програма: "Кристо на 75", 2010 (автор на филма: Тома Томов) Вход – 3 лв.

20 януари /събота/
14:00 ч. - Екскурзоводна обиколка на изложбите „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”
14:30 ч. - Филмова програма: "Пътят към Портите" (2005) и "Опакованият Райхстаг - 20 години по-късно" (2016) (автор на филмите: Евгения Атанасова-Тенева) Вход – 3 лв.

26 – 27 януари
Gabrovo Game Jame / ggj.unriddle.it/

05.01.2018

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ! ЩАСТЛИВА 2018 ГОДИНА!Две изложби, които трябва да се видят

На 27 октомври 2017 година Домът на хумора и сатирата откри две изложби, посветени на световноизвестния артист Христо Явашев-Кристо. Изложбата Кристо и Жан-Клод. Проекти представя подписани постери и видео материали от шестнадесет проекта на двамата артисти, както и някои ранни произведения. Изложбата Роден в Габрово е документална изложба за живота на семейство Явашеви в град Габрово и първите стъпки на малкия Христо в изкуството. Разказа води журналистката Евгения Атанасова-Тенева.

Изложбите са реализирани от Община Габрово, Музей „Дом на хумора и сатирата” и Сдружение „Нашето по-голямо Габрово” с партньорската подкрепа на БНТ, Държавен архив – Габрово и други институции.

Подробна инфорцаия за изложбите е публикувана в рубриката "Изложби/Временни". Изложбите могат да се видят до 17 юни 2018 година.

03.01.2018